background

Anakronismer

Albert Bonniers Förlag 2007

Boken »Anakronismer« är ett möte mellan bildkonstnärer och författare som på olika sätt arbetar med historia, historieberättande och tid. I samtidens konst och litteratur finns en fascination för att återvända till det förflutna. Ett förflutet som omtolkas och får nya betydelser genom kreativa om- och nyskrivningar. I bokens essäer, dikter och bilder berör författare och bildkonstnärer hur vi uppfattar tid, hur vi skapar historia och vilken funktion rekonstruktionen av det förflutna fyller i samtidens kultur.

»Anakronismer« publicerades i samband med utställningen »Mot tiden« på Bonniers Konsthall 2007.

Medverkande

Sara Arrhenius, Magnus Bergh, Ulla van Brandenburg, Gerard Byrne, Marcel van Eeden, Annika von Hausswolff, Johannes Heldén, Leif Holmstrand, Martin Karlsson, Fabian Kastner, Joachim Koester, Robert Kusmirowski, Lotta Lotass, Jan Mancuska, Melvin Moti, Gerald Murnane, Lina Selander, Marie Silkeberg, Johan Thurfjell, Dubravka Ugresic, Per Wizén, Ulrika Minami Wärmling.

  • Norrköpings Tidningar
    Anna Nyström
    »Kastner berättar så fantastiskt om sitt mödosamma arbete med collageromanen Oneirine: Roman i tusen delar att jag nästan tror honom.«