background

Oneirine

Albert Bonniers Förlag 2006

Oneirine skildrar en mans resa från en kvinna i det förgångna till samma kvinna i det närvarande. Romanens förlopp ryms inom huvudpersonens veckolånga resa från minnets avlägsna gränstrakter till nuets mer påtagliga vistelseort. Det är ett hemligt, privat uppbrott, som ska förändra och förnya hela hans medelålders tillvaro. Han har äntligen beslutat att återvända till sin stora ungdomskärlek.

Med en svindlande skicklig teknik, som tagit intryck från den moderna romankonstens vägröjare och som valt surrealismens stolta »Poesin måste skapas av alla och inte av en enda« till ledstjärna, låter Fabian Kastner romanhandlingen, alltmedan den modifieras, saxa mellan olika berättelseplan: i det förflutna, i nuet, i framtiden och med starka déjà vu-upplevelser till följd.

Han säger att allt nytt bara är bearbetningar och att litteraturen tagits över av en uppåtsträvande dynasti av fackmän på avfallsförädling, som hade epoken en återanvändningsanläggning i sitt sigill. Allt moderna författare gör är att plagiera, säger han. Men det redan skrivna förblir dolt för många eller bläddras bara igenom outsägligt flyktigt, eftersom knappast någon ändå läser i verklig mening nu för tiden.

 • Borås Tidnings debutantpris
  Juryns motivering
  »Ett lustfyllt litterärt collage som i dialog med 1900-talets romankonst bygger om språkets återvändsgränd så att den öppnar sig mot evigheten.«
 • Svenska Dagbladet
  Annina Rabe
  »I diskussionerna om litteratur uppnår Oneirine ibland sådana höjder att jag kommer på mig själv med att le fånigt, uppfylld av det där inre ”aha!” som läsningen av riktigt intelligent och njutbar litteratur kan ge.«
 • Upsala Nya Tidning
  Sebastian Johans
  »När plagiatdebatten tystnat stod boken kvar som ett reservationslöst kärleksbrev till litteraturhistorien.«
 • Kristianstadbladet
  Peter Viktorsson
  »Det är svårt att inte bedåras av Kastners paranta prosa och finessrikedom.«
 • Svenska Dagbladet
  Mats Gellerfelt
  »För den litteräre rebusläsaren är detta mumma och manna, igenkänningseffekterna blir många och ger både huvudbry och anledning till småleenden.«