page-header

Tag: J. W. Dunne

Nabokovs experiment med tiden

Vladimir Nabokov förde 1964 en drömdagbok för att undersöka filosofen J. W. Dunnes hypotes att drömmar formas lika mycket av framtida händelser som av händelser i det förflutna. Nabokov tyckte sig redan på experimentets andra dag kunna bekräfta hypotesen.