Kastners romanfantasi [utspelar sig] bland drömmar och visioner, själsliga spekulationer och kroppsliga aktiveter med tillhörande utsöndringar. Man kan under läsningen av alla dessa märkliga och stundom skräckinjagande bilder komma att tänka på Hieronymus Bosch. Eller möjligen William Blake.

Jan Karlsson recenserar Lekmannen i Kristianstadbladet. Läs hela recensionen här.