Lekmannen har inte debutromanens lekfulla elegans, utan präglas mer av rå och nitisk ävlan. Likt en paranoid utläggning, utförlig och utdragen, är den på en gång fascinerande och tröttande. Om debuten i flera avseenden var genial får Kastners roman nummer två sålunda sägas vara kongenial.

Peter Viktorsson recenserar Lekmannen i Borås Tidning. Läs hela recensionen här.