Med både komik och ömhet befriar Kastner Schreber från fallstudiens fängelse till friheten i att få vara en litterär gestalt. En segrare om än med sin plåthink använd som avträde, över huvudet.

Maria Edström recenserar Lekmannen i Kulturnytt i P1. Läs hela recensionen här.